embarassed ارسال سفارش انجام شده به چه شکل است؟

laughing انواع روشهای مناسب در تهران پیک آژانسی و تحویل در محل چاپخانه و برای شهرستان ارسال توسط باربری که در این فرآیند هزینه حمل تا باربری در فاکتور شما لحاظ شده است و شما در هنگام تحویل بار، هزینه باربری را پرداخت خواهید کرد.